Profilerar polisen i Botkyrka?

Profilerar polisen i Botkyrka?


Den senaste tiden har det debatterats en hel del om polisens arbetsmetoder. Vad tycker Botkyrkaborna om polisens arbete och närvaro i det egna området? Emil Nejström, polis i kommunen, bemöter

Polisen i Botkyrka – Ja, vi profilerar