ETT SAMTAL OM HEDERSKULTUR

ETT SAMTAL OM HEDERSKULTUR


Omar lämnade sitt hemland Egypten och hederskulturen där, för att få leva ett friare liv. Idag jobbar han med att förändra de normer kring hederskultur som finns även här.

OM HEDERSKULTUREN I SVERIGE

ÄR BOTKYRKA OTRYGGT FÖR KVINNOR?
Intervju

ÄR BOTKYRKA OTRYGGT FÖR KVINNOR?


Flera undersökningar visar att Botkyrka upplevs som en av Sveriges otryggaste kommuner. Vi frågade Botkyrkaborna Terese, Signe, Pearl och Aishia om de tycker att det är läskigt att vara ute
Se fler