Låt oss unga själva berätta vad som är bra för oss!